MASTER’S THESIS 2014

Actor-Networks of Northern Lights Tourism In Iceland, Norway and Finland

“Over the history people have been traveling to and across the Arctic in the purpose of seeing Northern Lights or Aurora Borealis, which is a natural light display in the sky, particularly in the high latitude Arctic regions. For now on there has been only few research projects about Northern Lights tourism itself and the socio-cultural practices related to it. The general aim of my thesis is to answer to this need and to find out, using Actor-network theory as a guiding viewpoint, to study which are the Actor-Networks of Northern Lights tourism in Iceland, Norway and Finland.

The scientific objective of this thesis is to identify the Actor-Networks of Northern lights tourism in Arctic regions of Iceland, Northern Finland and Northern Norway. Using an ethnographic methodology I have studied how the Northern Lights tourism products and practices are produced, performed and consumed in collaboration and in relationships between human and non-human actors. Data was collected by a group of six researchers working on an international project Winter, in the first months of 2014, by visiting tourism sites and taking part in and observing nine Northern Lights tours in Iceland, Norway and Finland and by conducting four focus group interviews. The data gathered, including autoethnographic notes, photographs, video clips and brochures was organised and combined to narratives and tables which were then analysed with the analytical methodologies of ethnography and ANT.

The findings create a picture of Northern Lights tourism as a fluid, ever-changing network of actors, which by materialising social and natural objects creates a tourism field which has the possibility to gain collaborative advantage in providing nature-based experiences and products for supply and consumerism. The most notable actors include guides, tourists, weather, time, darkness and technology. Based on the findings presented in this thesis I argue that by taking into account the subjectivity of human and non-human actors in Northern Lights tourism context the practitioners are better prepared to answer to the growing needs for Northern Lights tourism, which will be of relevance to them and to the wider future tourism development in Arctic.

This thesis has been conducted in collaboration with research project Winter: New turns in arctic winter tourism, in which the Arctic University of Norway and Norut Alta will cooperate with Metla, University of Lapland, University of iceland, Cardiff Metropolitan (University ́s Welsh Center for Tourism Research), University of Alaska, Anchorage and University of Utah, to conduct research on the overall potential in Arctic winter tourism. This project and the data collection is funded by the Norwegian Research Council. ”

Keywords: arctic tourism, actor-network theory, northern lights tourism, tourism research

Actor-Networks of Northern Lights Tourism In Iceland, Norway and Finland

————————————————————————————-

” Ihmiset ovat kautta aikojen matkustaneet pohjoiseen tavoitteenaan nähdä ja kokea revontulet, erityisesti pohjoisilla alueilla näyttäytyvä luonnollinen taivaan valoilmiö. Viime vuosina revontulimatkailun suosio on kasvanut suureksi, mutta siihen liittyvistä sosiaalista ja kulttuurisista käytännöistä on tehty vain muutama tutkimus. Pro gradu -työni tarkoitus on vastata tähän puutteeseen tutkimalla ja esittelemällä mitä ovat revontulimatkailun toimijaverkostot Islannissa, Norjassa ja Suomessa.

Tutkielman tieteellisenä tavoitteena on identifioida revontulimatkailun toimijaverkostot Islannissa, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa. Etnografisen metodologian avulla olen tutkinut miten revontulimatkailutuotteet syntyvät, miten ne toteutetaan ja kulutetaan inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisissä suhteissa. Aineisto on kerätty osana kuuden tutkijan ryhmää, jotka projektissa Winter keräsivät vuoden 2014 helmi-maaliskuussa aineistoa vierailemalla revontulimatkakohteissa ja osallistumalla revontuliretkille. Aineisto kerättiin havainnoimalla yhdeksän retkeä ja suorittamalla neljä kohderyhmähaastattelua Islannissa, Norjassa ja Suomessa. Kerätty kirjallinen ja kuvallinen aineisto muokattiin ja koottiin narratiiveiksi ja taulukoiksi ja analysoitiin etnografiaan ja toimijaverkostoteriaan kuuluvien analyyttisten metodologioiden avulla.

Tutkimuksen tulosten mukaan revontulimatkailu on vakiintumaton, jatkuvasti muuttuva toimijoiden verkosto, joka aineellistamalla sosiaalisia ja luonnollisia objekteja muodostaa matkailuilmiön, joka voi luoda yleistä hyötyä toimijoille tarjoamalla luontomatkailuelämyksiä ja -tuotteita myytäväksi ja kulutettavaksi. Merkittäviin verkoston toimijoihin kuuluvat oppaat, matkailijat, sää, aika, pimeys ja teknologia. Tutkimuksesa esittyjen tulosten perusteella väitän, että ottamalla huomioon inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden subjektiivisuuden verkoston muut toimijat ovat paremmin valmistautuneita vastaamaan haasteisiin ja kasvavaan revontulimatkailun kysyntään, millä on merkitystä sekä verkoston toimijoille että laajemmalle arktisen talvimatkailun kehitykselle.

Tutkielma on toteutettu osana kansainävälistä Arktisen talvimatkailun muutostrendit -projektia, jossa Tromssan yliopisto ja Norut Alta, yhteistyössä Metlan, Lapin yliopiston, University of Islandin, Cardiff Metropolitan Universityn (University’s Welsh Center for Tourism Research), University of Alaskan, Anchoragen ja University of Utah’n kanssa tutkivat arktisen talvimatkailun potentiaalia. Projektin ja aineistonkeruun rahoittajana toimii Norjan tutkimusneuvosto.”

Actor-Networks of Northern Lights Tourism in Iceland, Norway and Finland

Advertisements

2 thoughts on “MASTER’S THESIS 2014”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s