Tervetuloa kotiin, vieras

Airbnb on tullut Suomeen ja herättänyt toiminnallaan vakiintuneen matkailun majoitustoiminnan muutosvastarinnan sekä lainsäätäjien mielenkiinnon. Kuten muuallakin, myös Suomessa on Airbnb:n kohdalla hyvä miettiä toimintaan liittyviä ongelmallisia kulmia, kuten turvallisuutta, verotusta ja väärinkäytöksiä.

Ensisijaisesti nykyinen kehitys johtaa majoituskysynnän vähenemiseen, mikä johtaa työpaikkojen vähenemiseen ja se valtion verotulojen vähenemiseen. Tätä kautta majoitustoiminnan oikeat toimijat myös vähentävät investointejaan.

© Timo Lappi, Mara ry. Helsingin Sanomat 9.5.2015

Toisin kuin Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, minä en kuitenkaan ymmärrä tarvetta uudenlaisen toiminnan vastustamisessa ja erottamisessa muusta majoitustoiminnasta toivottavana vaihtoehtona. Ihmiset ovat kautta aikojen harjoittaneet vieraanvaraisuutta ja majoitustoimintaa omaehtoisesti, yksityishenkilönä, resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Airbnb:kin on syntynyt alunperin ratkaisuksi yksinkertaiseen (meille nykynuorille hyvinkin tuttuun) ongelmaan; yrityksen perustajilla ei ollut rahaa maksaa vuokraansa ja ratkaisuksi he keksivät vuokrata osan asunnostaan korvausta vastaan vieraille, melkein perinteiseen aamiaismajoitustyyliin. Innovatiivista heidän toiminnassaan perinteiseen b&b majoitustoimintaan verrattuna oli, että varausta ja markkinointia varten perustajat koodasivat nettisivuston, josta myöhemmin kasvoi Airbnb sekä toimintamalli, jossa itse paikka, majoituskiinteistö(t), eivät ole yrityksen hallussa, vaan ns. tavallisia asuntoja, joita väliaikaisesti vuokrataan matkailijoille.

Sen lisäksi että Airbnb tarjoaa digitaalisen ratkaisun majoitusvälitykseen ja markkinointiin sekä lisätienestin asunnon haltijalle / vuokraajalle, se tarjoaa ratkaisun ylibuukkausongelmiin sekä planettaamme rajallisen asuinpinta-alan hyödyntämiseen tehokkaimmin. Kuka vain Helsingistä kesälomakautena tai suuren tapahtuman aikaan hotellia etsinyt on varmasti törmännyt ongelmaan, jossa vapaita majapaikkoja ei vain ole. Tai katsellut kuukausia tyhjillään uinuvia Lapin hirsimökkejä (ainakin minä olen) miettien miten majoitusresursseja kuten rakennuksia tai vaikkapa jurttia(!) voitaisi hyödyntää kestävämmin. Mikäli kaupungista / kohteesta ei löydy sukulaisia tai tuttavia, joiden vapaisiin nurkkiin ja vierashuoneisiin majoittua, hotellien ollessa täyteen varattuja tai liian kalliita, tarjoavat Airbnb:n tapaiset palvelut ongelmaan uudenlaisen ratkaisun. Rion Olympialaisissa Airbnb tarjoaa virallisen “vaihtoehtoisen” majoituspalvelun kisavieraille kaupungissa, jossa perinteinen kaupallinen majoitusliiketoiminta ei pysty vastaamaan kisojen aikana moninkertaiseksi kasvavaan kysyntään. Lisäksi näkemykseni mukaan Airbnb:n kaltainen toiminta pikemminkin kasvattaa investointeja majoitustoimintaan, sillä mitä usemmalla tavalla kiinteistöjä vaikkapa Helsingin kantakaupungissa käytetään, sitä kannattavampaa juuri asuin/monikäyttöisiin rakennuksiin investoiminen on. Tämän myötä saavuttaisimme myös eläväisemmän kaupungin, jossa on tilaa, mahdollisuuksia ja kysyntää sekä matkailijoille, vakituisille asukkaille että monipuoliselle elinkeinotoiminnalle ja teollisuudelle.

227353_10150191883898370_5896219_n

Matkailun kehitykselle ja erityisesti vieraanvaraisuuden kulttuurille on haitallista, jos ja kun rakennetaan selvä raja Lapin mainitseman “majoitustoiminnan oikeiden toimijoiden” ja yksityishenkilöiden välille. Väittäisin, että matkailu- ja ravintola-alalla ei ole varaa sulkea itseään ulos laajemmasta ympäristöstään, vaan rakentavampi ja kestävämpi lähestymistapa olisi avoimin mielin nähdä ja toteuttaa matkailualan mahdollisuudet, tavoitellen pienen piirin etujen sijaan suurempia synergiaetuja ja kestävämpää kehitystä.

Digitaalisuuden avulla yritys pystyy tarjoamaan palveluja matkailijalle matkan suunnitteluvaiheessa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Sen avulla pienikin yritys on mukana myös matkailun globaaleissa arvoketjuissa.

© TEM raportteja 2/2015 Yhdessä enemmän – kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun

Työ- ja elinkeinoministeriön laatimassa matkailun tiekartassa on yhdeksi vuosien 2015-2018 kärkihankkeeksi nostettu “Matkailutuotteet digitaaliseksi löydettäviksi ja ostettavaksi”. Airbnb jos jokin toimii tällä saralla edelläkävijänä, josta suomalaistenkin yritysten ja kehittäjien olisi hyvä ottaa mallia jos ja kun digitaalisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja halutaan oikeasti edistää ja käyttää. Alan myynti, asiakasuskollisuus ja markkinoinnin tehokkuus lisääntyvät markkinointia ja myyntiä edistämällä ja varsinkin matkailun alalla tämä tapahtuu erityisesti Airbnb:n kaltaisilla teknologisilla innovaatioilla ja prosesseilla.

Paremmalla yhteistyöllä yli hallinnollisten rajojen sekä häivyttämällä alue- ja alakohtaiset rajat ja tarkastelemalla asioita laajemmin, myös matkailijan näkökulmasta, voidaan saada aikaan enemmän.

© TEM Matkailun tiekartta 2015-2025

Matkailun tiekartta painottaa tavoitetta luoda Suomesta Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde, jonka kiinnostavan ja laadukkaan tarjonnan myötä matkailukysyntä on 20 miljardia €, tuoden vaurautta ja hyvinvointia sekä tukien työllisyyttä ja työllisyyden kasvua koko Suomessa. Tiekartta kannustaa luomaan elämyksellistä tarjontaa matkailun ja muiden alojen rajapinnoista ja erityisen tärkeää tässä olisi hyödyntää digitaalisuutta ja hyviä käytäntöjä, joita alalle on jo syntynyt, sen sijaan että ne nähtäisiin uhkana perinteiselle toiminnalle.

Matkailualan piirissä aiemminkin esiin noussut matkailu- ja ravintola-alan käsitteen korvaaminen termillä matkailu- ja vieraanvaraisuusalat tuntuu seminaarin jälkeen varsin hyvältä idealta. Olisikin toivottavaa, että tämä termi tulisi yleiseen käyttöön, ja nostaisi vieraanvaraisuuden arvoiselleen paikalle osaksi matkailualoja.

© Matkailu org 27.10.2014

Mielenkiintoisinta nykyisessä majoitustoiminnan “vallankumouksessa” onkin mielestäni se kuinka perinteisen majoitusliiketoiminnan pyrkiessä (parhaimmissa tapauksissa) digitaalisuuden ja innovatiivisten ratkaisujen avulla vastaamaan paremmin modernin, aidon vieraanvaraisuuden kysyntään, pyrkii ns. luonnollinen vieraanvaraisuus vastaavasti digitaalisuuden avulla muuttumaan kannattavaksi majoitusliiketoiminnaksi.

Published by

Tiina Kivelä

Finnish escapades, as a friend once described.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s